Kontakt

ZA SURADNJU KONTAKTIRATI:
COLLAB@MURVA.CO

ZA MOGUĆNOST STRUČNE PRAKSE KONTAKTIRATI:
INTERNSHIPS@MURVA.CO

ZA OBJAVE U MEDIJIMA KONTAKTIRATI:
PRESS@MURVA.CO

ZA NARUDŽBE KONTAKTIRATI:
IVANA@MURVA.CO